روش های نوین زهکشی و اب بندی گودهای ساختمانی

روش های نوین زهکشی و اب بندی گودهای ساختمانی

یکی از روشهای نوین در زهکشی گود، استفاده از مصالح ژئودرین )Geodrain )است که انواع مختلفی 
دارند. مراحل اجرای سیستم زهکشی با استفاده از این مصالح عبارتند از:
1 -بریدن یا کاور کردن سر نیلینگ یا آرماتورها: درصورت وجود نیلینگ و آرماتور باید در ابتدا سطح کف
و دیواره ها برای اجرای الیه های PVC و ژئودرین کامال صاف و هموار شود. برای این منظور دو راه حل
اساسی توصیه می شود:
الف-کاور کردن سر نیل ها با نرمه ی سیمانی
ب-بریدن سر نیل ها تا حد امکان و استفاده از چند الیه ژئوتکستایل برای پوشاندن آن ها
0 -اجرای اولین الیه ی ژئوتکستایل: الیه ی ژئوتکستایل دو نقش اساسی دارد : )0 )فیلتر)برای جلوگیری از
پر شدن خلل و فرج و شبکه بندی زهکش به وسیله ی سنگ ریزه ها و گل و الی( و )0 )هدایت کننده ی آب به
سمت زهکش ) ژئوتکستایل با جذب رطوبت ، آب را به سمت الیه ی باالیی ) ژئودرین ( هدایت می کند(
 -اجرای الیه زهکش ) ژئودرین (: جهت هدایت آب به سمت لوله های زهکش و از آنجا انتقال آن به
خارج از محیط کار از الیه های ژئودرین استفاده می شود.
4 -اجرای الیه ی دوم ژئوتکستایل: جهت محافظت از ژئوممبران PVC در برابر الیه ی بتن محافظ
5 -اجرای الیه یPVC : سطحی که پوشش روی آن نصب می شود، باید عاری از هرگونه نقاط نوک تیز و 
برنده و باید تقریبا صاف و هموار باشد.سطح باید از یک زیر سازی مستحکم مانند الیه ی شاتکریت و یا دیوار 
بتنی و یا آجری برخوردار باشد. وجود آب راکد،گل و لجن، برف و رطوبت بیش از حد بر روی سطح مجاز 
نمی باشد و پوشش در حضور این عوامل نباید گسترده و نصب شود.
در بسیاری از موارد جهت تثبیت خاک پس از گودبرداری از روش نیلینگ و شاتکریت استفاده می گردد. لذا 
جهت جلوگیری از آسیب فیزیکی به ورق ممبران، می بایست قسمت اضافه سر نیلها )بولتها( بریده شده، سپس با 
دو الیه ژئوتکستایل روی بولتها را پوشاند. پس از پهن کردن، ورق ها می بایست در نقاط همپوشانی به یکدیگر 
جوش داده شوند. در جوش ورق های پلیمری از دستگاههای جوش هوای داغ استفاده می گردد. تمام قسمتهای
همپوشانی باید از هر گونه خاک،گرد و غبار ، آب و ... عاری باشد.
برای جوشکاری ورق های PVC دستگاههای مختلفی وجود دارد که به صورت خودکار ، نیمه خودکار و 
دستی عمل می کنند. متداول ترین روش جوشکاری استفاده از دستگاه جوش هوای داغ دستی و یک غلتک 
جهت وارد آوردن فشار به قسمت های حرارت دیده است.


نظرات 0


ارسال نظر:

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.