ضد یخ بتن فاقد کلراید


توضیحات محصول :

افزودنى باصرفه اى است که به صورت مایع براى تولید بتن مرغوب در هواى سرد بکار مى رود .این محصول باعث افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان ، سرعت گیرش اولیه و ثانویه بتن می شود .


کاربرد:

قابل استفاده در بتن مسلح و معمولی و ملات های سیمانی 

زمانی که بتن ریزی در شرایط عادی غیر ممکن باشد 

یخبندان جزیی در روز

انتظار یخبندان و سرمای دوره ای


دمای محیط ( سانتیگراد )
0 -10
0-(-5)
(-5) - (-10)
(-10) و کمتر
میزان مصرف ( درصد وزنی سیمان )
1-1.5
1.5 - 3
3 - 4.5
بیشتر از 4.5


 نوع برند : رزین بتن