ابر روان کننده ( زودگیر / کندگیر ) بر پایه کربوکسیلات

 

( نسل جدید ابرروان کننده بر پایه پلى کربکسیلات )

  • توضیحات محصول :

این محصول ابر روان کننده نسل سوم بر پایه پلیمرهاى پلى کربکسیلات اتر مى باشد که موجب پخش ذرات سیمان به صورت یکنواخت می شود 

  • خصوصیات :

حالت فیزیکی به صورت مایع

رنگ عسلی

فاقد بودن کلر

سطح نهایى ممتاز

روانى بسار بالا و تراکم آسانتر بتن

کاهش آب زیاد

  • میزان مصرف :

0.2  درصد وزن عیار سیمان

برند : econex- razin betonتوجه : تاثیر بهتر آن زمانی است که حدود 50 تا 70 درصد آب بتن اضافه شده باشد .